MUDr. Přemysl Šváb

MUDr.

Narodil se r.1965 v Praze. Po promoci na LF UK v Praze v r. 1990 nastoupil jako sekundární lékař na interní oddělení nemocnice v Rakovníku. V roce 1994 přešel na Interní kliniku FN Motol v Praze. Složil atestaci I.stupně z vnitřního lékařství (1993) a atestaci z kardiologie (1997). Absolvoval čtyřměsíční stáž na University of Alabama at Birmingham, USA (1996) a několik dalších stáží v Anglii, Švédsku, USA (Mayo Clinic, Rochester, 2005). Od roku 2002 pracoval jako vedoucí lékař echokardiografické laboratoře nejprve na Interní klinice FN Motol a od roku 2004 do roku 2006 stál v čele neinvazivní kardiologie na Kardiologické klinice FN Motol, kde současně působil jako odborný asistent na 2. LF UK.

V roce 2007 zakládá privátní pracoviště Kardiologická ambulance a Echo-academy střední Čechy (provoz zahájen 2. dubna 2007). Současně nadále působí jako konsultant na Kardiologickém oddělení Kardiovaskulárního centra pro dospělé ve FN Motol.

Je autorem nebo spoluautorem více než 40 odborných článků. Je členem European Society of Cardiology a European Association of Echocardiography.

Diplomovaná sestra
Alena Vöröšová

nurse

Naše pracoviště disponuje vysoce kvalifikovaným personálem sester, které se i po letech praxe nadále vzdělávají a školí. Naši pacienti velmi oceňují jejich přívětivý a lidský přístup.